Tag Archives: Makabayan

Makibaka and the Makabayan dancers

Two firsts in our performance of “Makibaka” at the second National Convention of Makabayan. This was our (me, Pol and Tony) first time to perform Makibaka with Ka Tony on drums and not on guitar. Ka Tony by the way played the lead guitar in the recorded version of Makibaka, and in most of the song’s live performance. This was also the first time that a live performance of Makibaka was accompanied by a fiery flag-bearing dance routine courtesy of the Makabayan dance troupe.

This was held at the Polytechnic University of the Philippines gymnasium last September 7, 2012. Video is a combination of footage taken by Marion and Lolo Mon.

Advertisements

1 Comment

Filed under Live

Tony Palis performs Babaylan at the 2nd Makabayan National Convention

Tony Palis performs his composition Babaylan at the Second National Convention of the Makabayan Coalition held at the Polytechnic University of the Philippines gymnasium last September 7, 2012.

Leave a comment

Filed under Music

Awit ng Makabayan

Written by Danny Fabella in 2009, Awit ng Makabayan was launched last September 7, 2012 at Makabayan‘s 2nd National Convention at the Polytechnic of the University of the Philippines gymnasium.

Performed by DZUP’s Edge Uyanguren and Bayang Barrios.

Leave a comment

Filed under Music

Bien Lumbera on Gloc-9

Ang pagpapalaganap ng rap ay isang misyon halos para kay Gloc-9. Hangad niya na bigyang-tinig ang bawat kabataang may mensaheng nais niyang ipaabot sa kanyang kapwa. Sa ganyang paraan nagkakaroon ng tinig ang lahat ng mga taong may nais sabihin tungkol sa sarili at sa lipunang kinabibilangan niya. At sa paglaganap ng rap, ang mga Filipinong pinipi ng kanilang katayuan sa lipunan, ng kakulangan ng pormal na edukasyon, ng panghahamak ng humahawak ng kapangyarihan, ay magkakatinig. At kapag ang mga pipi ay nakapagsalita, isang hakbang na iyan sa pagtatamo ng mga Filipino ng masabi nating tunay na pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa ating lipunan.

— National Artist Bienvenido Lumbera
sa GLOC-9: Nang magkatinig ang pipi – Bulatlat.

Larawan mula sa wwar3.wordpress.com.

1 Comment

Filed under People

Trip ni Teddy 07: Don’t touch my talong!

In this episode, Teddy Casino explains why a lot of people, including himself, are against the field testing of BT Talong in the Philippines.

Leave a comment

Filed under Trip ni Teddy

Trip ni Teddy 06: Support our entrepreneurs! Buy Pinoy!

After enjoying the run with the Young Entrepreneurship Society (YES), Rep. Teddy goes straight a conference with entrepreneurship educators. Yep! It’s a whole day of solidarity with our local entrepreneurs, inspiring young and open minds, empowering mSMEs, and of course advocating “Buy Pinoy!”

Ika nga sa dami ng ginagawa para paunlarin ang kabuhayan, ang ating mga local entrepreneurs ay walang panahon para sa, ehem, noynoying.

Leave a comment

March 17, 2012 · 11:40 pm

Tagasubaybay ka na ba ng Trip ni Teddy?

Tagasubaybay ka na ba ng Trip ni Teddy?

Nakapanood ka na ba ng Trip ni Teddy? Kung hindi pa e di click na!

Leave a comment

March 11, 2012 · 11:47 pm